Közzétételi lista

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 1. Alapadatok

Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

OM azonosító: 203061

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001356/2015

Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 65.

Telefon: 061/413-2777

Fax: 061/4132770-299

E-mail: info@bgszc.hu

Web: bgszc.hu

 

 1. Vezetőség
Dr. Varga Zoltán Balázs kancellár varga@bgszc.hu 061/413-2777
Domján Zsuzsanna főigazgató domjanzs@bgszc.hu 061/413-2777
Pávics Jánosné gazdasági vezető pavics@bgszc.hu 061/413-2777

Iskolaigazgatók:

 

Budapesti Gazdasági SZC Békésy György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Dr. Nagyné Walzer Mária igazgato.bekesy@gmail.com 061/256-1673
Budapesti Gazdasági SZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma
Koronkáné Járai Annamária koronka.annamaria@gmail.com 061/369-3505
Budapesti Gazdasági SZC Csete Balázs Szakgimnáziuma
Zwick Gábor suli65@csete.sulinet.hu 061/276-4856
Budapesti Gazdasági SZC Harsányi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Szakács Csilla igazgato@harsanyi-bp.hu 061/347-1070
Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma
Plánk Tibor plank.tibor@hunfalvy.com 061/201-0122
Budapesti Gazdasági SZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma
Kissné Komiszár Krisztina kisskri@rakoczif.hu 061/352-0279
Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma
Balogh Ervin balogh.ervin@karolyi-kozgazd.hu 061/349-7130
Budapesti Gazdasági SZC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma
Vasné Botár Ágnes vbotara.keletiszg@gmail.com 061/262-0038
Budapesti Gazdasági SZC Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnáziuma
Csabai Róbert csabairobert70@gmail.com 061/283-1164
Budapesti Gazdasági SZC Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma
Csikós Mária csikosmari@gmail.com 061/295-1941
Budapesti Gazdasági SZC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Képes Józsefné szaszigazgato@gmail.com 061/333-0555
Budapesti Gazdasági SZC Széchenyi István Kereskedelmi Szakgimnáziuma
Jakab Szilvia jakabsz@vasutca.hu 061/338-4480
Budapesti Gazdasági SZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma Harmath Zsolt igazgato@szistvan.t-online.hu 061/215-4140
Budapesti Gazdasági SZC Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma
Dr. Illés Valér Balázs igazgato.teleki.blanka@gmail.com 061/215-9254
Budapesti Gazdasági SZC Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Kónyáné Kecskés Ildikó konyane@kersuli.hu 061/332-5771
Budapesti Gazdasági SZC Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Barta Andrea bartaa@viszki.hu 061/454-0570
Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma
Dr. Vásár Szilvia vasarsz@vasarhelyi.info 061/278-3060
Budapesti Gazdasági SZC Budai Középiskolája Banusné Molnár Zsuzsanna bmzsuzsa@budaikozepiskola.hu 061/225-7510
Budapesti Gazdasági SZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma Légrádi Zsuzsanna belvarosikepzo@bgszc.hu 061/413-2771

 

 

 1. Ügyfélfogadás:

 

Hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-12 óráig előzetes bejelentkezés alapján

 

 

 1. Alapítványok
Alapítvány neve Alapítvány székhelye
Varga István Oktatási Alapítvány 1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 7.
Békésy Alapítvány 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.
Berzeviczy „Berze-Börze” Alapítvány 1047 Budapest, Baross u. 72.
Alapítvány a Kulturált Kereskedőkért 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31.
Vidor Győző Alapítvány 1011 Budapest, Ponty utca 3.
II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány 1075 Budapest, Wesselényi u. 38.
Károlyis Diákokért Alapítvány 1139 Budapest, Váci út 89.
Stimulus Alapítvány 1106 Budapest, Gyakorló utca 21-23.
Segítünk Nektek Vargások Alapítvány 1201 Budapest, Vörösmarty utca 30
Kultúra Alapítvány 1201 Budapest, Vörösmarty utca 30
Nyílt Tér Alapítvány 1184 Budapest, Hengersor utca 34.
Mercator Movet Mundum Alapítvány 1087 Budapest, Szörény utca 2-4
SZÉCHENYI 200 ALAPÍTVÁNY 1088 Budapest, Vas utca 9-11
Tanoda Jobbító Alapítvány 1095 Budapest, Mester utca 56-58.
“Együtt a sikerért” Alapítvány 1095 Budapest, Mester u. 23.
A „Jövő Kereskedelméért” Alapítvány 1064 Budapest, Szondi utca 41.
Vásárhelyi 200 Alapítvány 1212 Budapest, Széchenyi u. 95.

 

 1. Felügyeleti szerv

 

Fenntartó:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

1011 Budapest I. kerület, Fő utca 44-50.

Telefon: +36-1-795-4865

Web: http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

 

Középirányító szerv:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

1085 Budapest, Baross utca 52.

Postafiók: 1444 Budapest, Pf. 214.

Telefon: +36 1 434-5700

Fax: +36 1 210-1063

Web:    www.nive.hu

E-mail:  szakkepzes@nive.hu

 

 

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

2016. Éves költségvetési beszámoló

2016. Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok

2015. Éves költségvetési beszámoló

2015. Évközi elemi költségvetés

2016. Elemi költségvetés

2017. Elemi költségvetés

2018. Elemi költségvetés

2019. Elemi költségvetés

2017. Éves költségvetési beszámoló

2017. Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok

 

Beszerzési szabályzat – BGSZC

Bizonylati Rend – BGSZC

Értékelési szabályzat – BGSZC

Gazdálkodási szabályzat – BGSZC

Kiküldetési szabályzat – BGSZC

Közbeszerzési szabályzat – BGSZC

Leltározási és leltárkészítési szabályzat – BGSZC

Önköltségszámítási szabályzat – BGSZC

Pénz- és értékkezelési szabályzat – BGSZC

Reprezentációs szabályzat – BGSZC

Számlarend – BGSZC

Számviteli politika – BGSZC

Számviteli politika_függelékek – BGSZC

Ügyrend – BGSZC

Adat és iratkezelési szabályzat – BGSZC

Eszközök és források értékelési szabályzata – BGSZC

Adatkezelési szabályzat

 

KIR közzétételi lista

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
 • – a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
 • – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • – a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
 • – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
 • – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII
 • – az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
 • – a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
 • – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
 • – a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
 • – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 • – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
 • – a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
 • – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet
 • – 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről
 • – 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról
 • – 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • – 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
 • – 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól