Budapesti Gazdasági SZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma

A Berzeviczy jó hangulatú, családias iskola, szép, kertvárosi környezetben. Magas szakmai felkészültségű, együttműködő tantestületünk alapelve, hogy a sikeres nevelő- oktató munka alapja a jól működő személyes kapcsolat. Erősségünk a nyelvoktatás: a két tanítási nyelvű tagozaton tanulókat felsőfokú, az angol tagozatosokat középfokú nyelvvizsgára készítjük fel. Emellett minden diákunk részére biztosítjuk a második idegen nyelv, az angol mellett a francia, a német vagy az orosz tanulásának lehetőségét, tanítunk szaknyelvet, sikerrel készítünk fel OECONOM szaknyelvi nyelvvizsgára. Ökoiskola vagyunk, mert közösen valljuk, hogy a környezettudatos magatartás nemcsak a fenntartható fejlődés, hanem Földünk életének feltétele is. Tanítványainkban ez a látásmódot igyekszünk tudatosítani, tananyagba építve és tanórán kívül is. Informatika tagozatos osztályunkban diákjaink tanórai keretben készülnek fel az ECDL vizsgára, s olyan informatikai jártasságot szereznek, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy helytálljanak mind a felsőoktatásban, mind munkahelyükön. Angol tagozatos osztályunkban a 9. évfolyamon biztosított erős angol nyelvi alapozás után végig emelt óraszámban, szakmai nyelvvel kiegészítve tanítjuk az angolt, mellette 10.-től második idegen nyelvet. Két tanítási nyelvű tagozatunkra a teljesen kezdő diákokat is várjuk. Az előkészítő év után történelmet, célnyelvi civilizációt, szakmai tantárgyakat tanítunk angol nyelven. Diákjaink nyelvtudása a 10. év végére B2 szintű, az érettségivel együtt pedig felsőfokú nyelvvizsgát szereznek.

Diákélet, versenyek, programok:

Jó közösség, sok program, külföldi utazás, kirándulások várják diákjainkat. A sikeres továbbtanulás, a nyelvvizsga és ECDL vizsga megszerzésének lehetősége is vonzó. A sportolási lehetőséget az UTE pálya közelsége, az újpesti egyesülettel ápolt jó kapcsolat biztosítja.

Szakgimnázium:

  • Közgazdaság (angol nyelvi tagozat)
  • Közgazdaság (informatika tagozat)
  • Közgazdaság (5 évfolyamos, angol nyelvi két tanítási nyelvű)
Cím: 1047 Budapest, Baross u. 72.
Telefon: 06-1-369-3505