Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma

Iskolánk a Váci úton, közel a 3-as metró Forgách utcai megállójához helyezkedik el. Továbbtanulási arányaink kimagaslóak, ugyanakkor lehetőség van bekapcsolódni az érettségi utáni szakképzésbe is. A szakmai tárgyak oktatása során szilárd szakmai alapok elsajátíttatására, ezen keresztül a szakma megszerettetésére, pozitív pályaorientációra törekszünk. Tanulóink többsége ezen a szakterületen tanul tovább a felsőoktatásban, szerez szakmát az érettségi utáni szakképzésben. Kiemelt hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvek oktatására: Angol két tanítási nyelvű tagozatunkon az utóbbi években valamennyi tanuló felsőfokú nyelvvizsgát szerzett. Osztálytípustól függetlenül minden tanuló két idegen nyelvet tanul.

Diákélet, versenyek, programok:

Iskolánk erőssége, hogy egységes tantestületünk egyszerre tud eredményeket elérni a

tehetséggondozás, versenyeztetés és a lemaradók felzárkóztatása terén. Ezt bizonyítják a

szakmai és közismereti versenyeredményeink, az érettségi és a szakmai vizsgákon nyújtott

teljesítmények.

Pályázatok segítségével diákjaink eljuthatnak angol és német célnyelvi országokba szakmai

gyakorlatra.

Szakgimnázium:

  • Angol két tanítási nyelvű, közgazdaság (5 éves, második idegen nyelv: francia vagy német, emelt szintű oktatás német nyelvből)
  • Közgazdaság (4 éves, 2 idegen nyelv tanulása: első nyelv: angol, második nyelv: német)
  • Közgazdaság (4 éves, 2 idegen nyelv tanulása: első nyelv: angol, második nyelv:francia)
  • Közgazdaság (4 éves, 2 idegen nyelv tanulása: első nyelv: német, második nyelv:angol)
Cím: 1139 Budapest, Váci út 89.
Telefon: 06-1-349-7130