Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma

Iskolánk Budapest XXI. kerületében található, könnyen megközelíthető a 151-es autóbusszal. Az iskola építészeti szempontból is nagyon szép, berendezését, felszereltségét tekintve pedig az ország egyik legkorszerűbb iskolája. Előnye, hogy nagy területen fekszik, hatalmas sportpályája a sportrendezvények, díszudvara a színvonalas iskolai ünnepélyek helyszínéül szolgál. Az oktatás hatékonyságát segíti az esztétikus, barátságos környezet, valamint a modern oktatási eszközök a tantermekben. A szakmai képzés fő célja: a piacorientált kereskedelmi szemléletmód kialakítása, a munkaerő piaci tudáselvárásoknak való megfeleltetés. Tanulóink a nyári szakmai gyakorlat és az év közbeni üzemlátogatások és egyéb külső szakmai programok segítségével gyakorlati tapasztalatokat is szereznek az egyébként is gyakorlatorientált képzés közben.

Diákélet, versenyek, programok:

Az Erasmus+ pályázat, valamint nyelvi laboratórium, diákcsere program célnyelvi környezetben, képi- és hanganyagok, a legújabb nyelvkönyvek, idegen nyelvű kiadványok, szótárak, idegen nyelvi levelezési könyvek segítik a tanulókat a sikeres nyelvtanulásban. Külön hangsúlyt kap a kommunikatív nyelvoktatás. Emelt óraszámban, heti 5 órában tanítjuk a fő nyelvet (angol vagy német), és a 11. évfolyamtól választható egy másodnyelv is heti 2 vagy 3 órában (angol, német, francia, olasz). Kiemelt szerepe van az informatika-oktatásnak is. Informatikai szaktantermeinkben diákjaink korszerű számítógépeken tanulják az informatikát. Iskolánk ECDL vizsga-központként működik, tanulóinknak lehetősége van az Európai Unió által elfogadott egységes Európai Számítógép- használói Jogosítvány megszerzésére. Könyvtárunk több mint 22.000 kötetet számlál: a kötelező olvasmányok, szépirodalmi művek, szótárak, lexikonok, nyelvi és szakmai jellegű irodalom a tanórákra, vizsgákra, versenyekre való felkészülés optimális feltételeit teremtik meg. Hazai és uniós pályázatokon való sikeres részvételünk kiegészítő forrásokat biztosít pedagógiai céljaink széleskörű megvalósításához, mind a környezettudatos magatartás kialakítása, mind az egész életen át tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztése területén.

Szakgimnázium:

  • Kereskedelem
  • Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
  • Turisztika
Cím: 1212 Budapest, Széchenyi u. 95.
Telefon: 06-1-278-3060