Államháztartási mérlegképes könyvelő

OKJ szám: 55 344 02

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít.

Ellátja hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszert is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az államháztartás szervezetének alkalmazottjaként.

 

 

Szakmai előképzettség szükséges: 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző, 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), 54 344 04 Államháztartási ügyintéző

 

Betölthető munkakörök:

 • Számviteli ügyintéző
 • Pénzügyi ügyintéző
 • Adó- és illetékhivatali ügyintéző
 • Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző
 • Könyvelő (analitikus)
 • Bérelszámoló
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője
 • Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő
 • Kontroller
 • Szervezetirányítási elemző, szervező

 

Kapcsolódó szakképesítések:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • Vállalkozási és bérügyintéző
 • Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
 • Államháztartási ügyintéző

 

Kapcsolódó szakképesítés-ráépülések:

 • Adótanácsadó
 • Ellenőrzési szakelőadó

 

Jelentkezni a képzést indító iskolákban lehet. Az iskolák elérhetőségét itt találja: http://bgszc.hu/iskolaink/