Államháztartási ügyintéző

OKJ szám: 54 344 04

Az államháztartási ügyintéző közreműködik a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, a kincstári bizonylatok elkészítésében. Részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében. Pénzügyi beszámolókat, jelentéseket készít, elvégzi a saját pénzügyi tevékenységének teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és elkészíti a kapcsolódó dokumentációkat. Alkalmas a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatására, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának bizonylatokkal való alátámasztottságára a számviteli alapelvek betartásával. Alkalmazza a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat, a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket.

Közreműködik a pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában. Átlátja az államháztartás rendszerét, felismeri az egyes alrendszerek kapcsolatát, az egyes szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét és az ebből adódó feladatokat és munkája során azokat érvényesíteni tudja. Felvilágosítja az ügyfeleket az adózással kapcsolatos kötelezettségekről, segítséget nyújt azok teljesítéséhez, alkalmazza az egyes adózókra vonatkozó, adózónként eltérő eljárási szabályokat. Ellátja a projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig.

Betölthető munkakörök:

  • Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
  • Adó- és illetékhivatali ügyintéző
  • Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző
  • Egyéb hatósági ügyintézők
  • Általános irodai adminisztrátor
  • Könyvelő (analitikus)
  • Bérelszámoló
  • Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
  • Iratkezelő, irattáros
  • Készlet- és anyagnyilvántartó

Jelentkezni a képzést indító iskolákban lehet. Az iskolák elérhetőségét itt találja: http://bgszc.hu/iskolaink/