Irodai titkár

OKJ szám: 54 346 03

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–       számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);

–       külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;

–     gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;

–     táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;

–       iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);

–       számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;

–       vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;

–       ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;

–       ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;

–       ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;

–       irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;

–       feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;

–       megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;

–       ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;

–       projektfeladatokban részt venni;

–       nyilvántartásokat vezetni;

–       leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;

–       jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;

–       gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;

–       szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

Betölthető munkakörök:·

  • Irodai szakmai irányító, felügyelő
  • Személyi asszisztens
  • Titkár(nő)
  • Általános irodai adminisztrátor
  • Gépíró, szövegszerkesztő
  • Humánpolitikai adminisztrátor

Jelentkezni a képzést indító iskolákban lehet. Az iskolák elérhetőségét itt találja: http://bgszc.hu/iskolaink/