Vállalkozási mérlegképes könyvelő

A képzési program nyilvántartásbavételi szám: E-001356/2015/A007
OKJ szám: 55 344 07

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

Szakmai előképzettség szükséges: 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző, 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), 54 344 04 Államháztartási ügyintéző.

 

Betölthető munkakörök:

 • Számviteli ügyintéző
 • Pénzügyi ügyintéző
 • Adatrögzítő, kódoló
 • Könyvelő (analitikus)
 • Bérelszámoló
 • Készlet- és anyagnyilvántartó

Kapcsolódó szakképesítések:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • Vállalkozási és bérügyintéző
 • Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
 • Államháztartási ügyintéző

Kapcsolódó szakképesítés-ráépülések:

 • Adótanácsadó
 • Ellenőrzési szakelőadó
 • IFRS mérlegképes könyvelő
 • Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

 

Jelentkezni a képzést indító iskolákban lehet. Az iskolák elérhetőségét itt találja: http://bgszc.hu/iskolaink/