Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Alapadatok

 

Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 65.

Telefon: 061/413-2777

Fax: 061/413-2770/299

E-mail: info@bgszc.hu

Web: bgszc.hu

 

Vezetőség

 

Pávics Jánosné

kancellár

pavics@bgszc.hu

061/413-2777

Tiborczszeghi-Horváth Zoltán

főigazgató

tiborczszeghi@bgszc.hu

061/413-2777

Rácz Anikó

gazdasági vezető

racz@bgszc.hu

061/413-2777

Elek Csaba

főigazgató-helyettes

elek@bgszc.hu

061/413-2777

 

Szervezeti egységek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

 

Budapesti Gazdasági SZC Békésy György Technikum

Dr. Nagyné Walzer Mária

Igazgató

igazgato.bekesy@gmail.com

061/256-1673

Budapesti Gazdasági SZC Belvárosi Technikum

Légrádi Zsuzsanna

Igazgató

legradizsuzsa@gmail.com

061/413-2770

Budapesti Gazdasági SZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

Koronkáné Járai Annamária

Igazgató

koronka.annamaria@gmail.com

061/369-3505

Budapesti Gazdasági SZC Budai Gimnázium és Szakgimnázium

Banusné Molnár Zsuzsanna

Igazgató

molnar.zsuzsanna@budaigimnazium.hu

061/225-7510

Budapesti Gazdasági SZC Budai Technikum

Barta Andrea

Igazgató

barta.andrea@budaitechnikum.hu

061/356-5482

Budapesti Gazdasági SZC Csete Balázs Technikum

Zwick Gábor

Igazgató

suli65@csete.sulinet.hu

061/276-4856

Budapesti Gazdasági SZC Dobos C. József Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

Juhász Zoltán

Igazgató

juhaszzoltan@dobosvszi.hu

061/320-9804

Budapesti Gazdasági SZC Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

Dr. Horváth Endre

Igazgató

dr.horvath.endre@perlasca.hu

061/262-5790

Budapesti Gazdasági SZC Harsányi János Technikum

Szakács Csilla

Igazgató

igazgato@harsanyi-bp.hu

061/347-1070

Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

Plánk Tibor

Igazgató

plank.tibor@hunfalvy.com

061/201-0122

Budapesti Gazdasági SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum

Kissné Komiszár Krisztina

Igazgató

kisskri@rakoczif.hu

061/352-0279

Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

Balogh Ervin

Igazgató

balogh.ervin@karolyi-kozgazd.hu

061/349-7130

Budapesti Gazdasági SZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum

Vasné Botár Ágnes

Igazgató

vbotara.keletiszg@gmail.com

061/262-0038

Budapesti Gazdasági SZC Pesterzsébeti Technikum

Csabai Róbert

Igazgató

igazgato@pekszi.hu

061/283-1164

Budapesti Gazdasági SZC Pestszentlőrinci Technikum

Csikós Mária

Igazgató

csikosmari@gmail.com

061/295-1941

Budapesti Gazdasági SZC Szász Ferenc Kereskedelmi Technikum és Szakképző Iskola

Képes Józsefné

Igazgató

szaszigazgato@gmail.com

061/333-0555

Budapesti Gazdasági SZC Széchenyi István Kereskedelmi Technikum

Jakab Szilvia

Igazgató

jakabsz@vasutca.hu

061/338-4480

Budapesti Gazdasági SZC Szent István Technikum és Kollégium

Harmath Zsolt

Igazgató

igazgato@szistvan.t-online.hu

061/215-4140

Budapesti Gazdasági SZC Teleki Blanka Közgazdasági Technikum

Dr. Illés Valér Balázs

Igazgató

igazgato.teleki.blanka@gmail.com

061/215-9254

Budapesti Gazdasági SZC Terézvárosi Technikum és Szakképző Iskola

Kónyáné Kecskés Ildikó

Igazgató

konyane@kersuli.hu

061/332-5771

Budapesti Gazdasági SZC Varga István Közgazdasági Technikum

Székely Júlia

Igazgató

szekelyjulia11@gmail.com

061/454-0570

Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál Technikum

Dr. Vásár Szilvia

Igazgató

vasarsz@vasarhelyi.info

061/278-3060

 

Ügyfélfogadás:

Hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-12 óráig. Előzetes bejelentkezés szükséges a 061/413-2777-es számon.

 

Alapítványok:

 

Alapítvány neve

Alapítvány székhelye

Varga István Oktatási Alapítvány

1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 7.

Békésy Alapítvány

1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.

Berzeviczy „Berze-Börze” Alapítvány

1047 Budapest, Baross u. 72.

Dobos Alapítvány

1134 Budapest, Huba u. 7.

Alapítvány a Harsányisokért

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31.

Vidor Győző Alapítvány

1011 Budapest, Ponty utca 3.

II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány

1075 Budapest, Wesselényi u. 38.

Károlyis Diákokért Alapítvány

1139 Budapest, Váci út 89.

Stimulus Alapítvány

1106 Budapest, Gyakorló utca 21-23.

Segítünk Nektek Vargások Alapítvány

1201 Budapest, Vörösmarty utca 30

Kultúra Alapítvány

1201 Budapest, Vörösmarty utca 30

Nyílt Tér Alapítvány

1184 Budapest, Hengersor utca 34.

Mercator Movet Mundum Alapítvány

1087 Budapest, Szörény utca 2-4

SZÉCHENYI 200 ALAPÍTVÁNY

1088 Budapest, Vas utca 9-11

Tanoda Jobbító Alapítvány

1095 Budapest, Mester utca 56-58.

“Együtt a sikerért” Alapítvány

1095 Budapest, Mester u. 23.

A „Jövő Kereskedelméért” Alapítvány

1064 Budapest, Szondi utca 41.

Vásárhelyi 200 Alapítvány

1212 Budapest, Széchenyi u. 95.

 

 

Felügyeleti szerv

 

Fenntartó:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

1011 Budapest I. kerület, Fő utca 44-50.

Telefon: +36-1-795-4865

Web: http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

 

Középirányító szerv:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

1085 Budapest, Baross utca 52.

Postafiók: 1444 Budapest, Pf. 214.

Telefon: +36 1 434-5700

Fax: +36 1 210-1063

Web:    www.nive.hu

E-mail:  szakkepzes@nive.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi LXXX. törvény a szakképzésről
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
 • a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
 • a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
 • a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 • az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
 • a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet
 • 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről
 • 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
 • 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

 

 

Az integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentéseket Tiborczszeghi-Horváth Zoltán fogadja.

Postacím: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum, 1074 Budapest, Dohány utca 65.

Email: integritas@bgszc.hu

Névtelen bejelentések: a portán zárt borítékban leadva

Szóbeli bejelentések: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum, 1074 Budapest, Dohány utca 65., 111. szoba

  Alapító okirat 2021

Letöltés

  Alapító Okirat 2020

Letöltés

  Alapító Okirat 2019

Letöltés

  Alapító Okirat 2018

Letöltés

  Alapító Okirat - hiteles fordítás

Letöltés

  Szervezeti és működési szabályzat 2020

Letöltés

  Szervezeti és működési szabályzat 2016 módosítás

Letöltés

  Szervezeti és működési szabályzat 2016

Letöltés

  Adatkezelési szabályzat

Letöltés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
Dokumentum típusa Évszám Dokumentum elérhetősége
Elemi költségvetés 2015 LETÖLTÉS
Elemi költségvetés 2016 LETÖLTÉS
Elemi költségvetés 2017 LETÖLTÉS
Elemi költségvetés 2018 LETÖLTÉS
Elemi költségvetés 2019 LETÖLTÉS
Elemi költségvetés 2020 LETÖLTÉS
Elemi költségvetés 2021 LETÖLTÉS
Éves költségvetési beszámoló 2015 LETÖLTÉS
Éves költségvetési beszámoló 2016 LETÖLTÉS
Éves költségvetési beszámoló 2017 LETÖLTÉS
Éves költségvetési beszámoló 2018 LETÖLTÉS
Éves költségvetési beszámoló 2019 LETÖLTÉS
Éves költségvetési beszámoló 2020 LETÖLTÉS
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
Dokumentum típus Évszám Dokumentum elérhetősége
Foglalkoztatottak összesített kimutatása 2015 LETÖLTÉS
Foglalkoztatottak összesített kimutatása 2016 LETÖLTÉS
Foglalkoztatottak összesített kimutatása 2017 LETÖLTÉS
Foglalkoztatottak összesített kimutatása 2018 LETÖLTÉS
Foglalkoztatottak összesített kimutatása 2019 LETÖLTÉS
Foglalkoztatottak összesített kimutatása 2020 LETÖLTÉS
Foglalkoztatottak összesített kimutatása 2021 LETÖLTÉS
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond - NEM RELEVÁNS!
Dokumentum típus Évszám Dokumentum elérhetősége
     
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Dokumentum típusa Évszám Dokumentum elérhetősége
5 millió Ft feletti szerződések 2018 LETÖLTÉS
5 millió Ft feletti szerződések 2019 LETÖLTÉS
5 millió Ft feletti szerződések 2020 LETÖLTÉS
5 millió Ft feletti szerződések 2021 LETÖLTÉS
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) - NEM RELEVÁNS!
Dokumentum típusa Évszám Dokumentum elérhetősége
     
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések - NEM RELEVÁNS!
Dokumentum típusa Évszám Dokumentum elérhetősége
     
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések - NEM RELEVÁNS!
Dokumentum típusa Évszám Dokumentum elérhetősége
     
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Dokumentum típusa Évszám Dokumentum elérhetősége
Éves közbeszerzési terv 2020 LETÖLTÉS

 

Archívum

Feltöltés alatt!

Széchenyi 2020