Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

SZC logo
  • Intézményeink
  • Hírek
  • Galéria
  • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Széchenyi 2020 projektek


Széchenyi 2020 projektjeink

További projektjeink

VEKOP-7.3.5-17-2017-00006 Második esély programok a BGSZC-ben

A 2019. április 1-ével indult projekt alapvető célja, hogy a középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetését, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzését támogassa, valamint a korai iskolaelhagyók számának csökkentéséhez és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséhez hozzájáruljon.
Bővebben a projektről
A projekt fő stratégiai célja a 16-65 év közötti, munkaképes lakosság nyelvi tudásának ösztönzése a Közép-magyarországi régióban. Kiemelt cél, hogy az alap- és középfokú nyelvvizsgák számát növeljük, valamint az alacsony idegen nyelvi készségekkel rendelkezők számát csökkentsük. Általános célként fogalmazhatjuk meg, hogy a projekt megvalósulása nagyobb esélyt teremt a résztvevők számára, hogy nyelvtudásuk révén nagyobb eséllyel találjanak szakképzettségüknek megfelelő munkahelyet, a programban résztvevők munkaerő-piaci státusza megerősödjön, megtarthassák már meglévő munkahelyüket, magasabb pozícióba léphessenek, képességeinek és szakképzettségüknek megfelelő munkát találhassanak, vagy új belépőként alkalmasak legyenek a minőségi munkavégzésre, foglalkoztathatóságuk növekedjen.
Bővebben a projektről
A pályázat keretében a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 8 tagintézménye esetében napelemes rendszer kerül telepítésre. A beruházás hozzájárul a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. A projekt a környezetvédelmi szempontok érvényesítése mellett az intézmények költséghatékony működését is nagymértékben támogatja.
Bővebben a projektről
A projekt céljai: A korai iskolaelhagyás arányának csökkentése, az intézmények közötti szórás mérséklése, Az intézmények egyéni fejlesztésre vonatkozó képességének és kapacitásának növelése, A pályaorientációs gyakorlat hatékonyságának növelése, A partneri kör bővítése, meglévő partnerkapcsolatok erősítése, szakterületi együttműködés megvalósítása, Pedagógus továbbképzések megvalósítása A mérés-értékelés iskolai hatékonyságának növelése, az eredmények hatékonyabb beépítése a nevelési-oktatási folyamatokba, Az IKT eszközökkel támogatott tanulási környezet fejlesztése, kiemelten a tanulásmenedzsment területre és annak folyamataira;
Bővebben a projektről
Széchenyi 2020